Overdracht Account

U gebruikt dit formulier om het CATS account over te dragen aan een nieuw (rechts)persoon.

Door dit formulier te verzenden verklaart ondergetekende dat;

- Hij/zij bevoegd is de overeenkomst over te dragen aan een andere (rechts)persoon;
- De vermelde gegevens op dit formulier correct zijn;
- Dat er na de overdracht geen rechten meer zijn op enige content in de database. Het eigenaarschap van alle data overgaat naar de nieuwe eigenaar;
- Dat er geen restitutie of credit door CATS wordt verleend voor niet gebruikte services gedurende de lopende abonnements periode;
- Dat de overdracht effectief is zodra de nieuwe (rechts)persoon de overdracht heeft geaccepteerd en akkoord is gegaan met de Terms of Service;
- Hij/zij akoord gaat met de Terms of Service

Uw Algemene bedrijfsinformatie

Overdracht betreft CATS Account:
(Als bijvoorbeeld uw inlog adres https://abs.catsone.nl is dan noteert u enkel abc in onderstaand veld)

Uw bedrijsnaam:

Contactpersoon:

Uw email adres:

Uw telefoonnummer:

Uw adres:

Uw postcode:

Uw plaats:

Ingangsdatum Mutatie: (dd-mm-jjjj)

Het account dient te worden overgedragen aan:

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Email adres:

Telefoonnummer:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Opmerkingen:

Naam ondertekenaar:

Functie:

Handtekening: (teken uw handtekening met de muis)

Digitale handtekening Voer de afgebeelde code in bij het het invulveld

captcha