Overdracht Account

  U gebruikt dit formulier om het CATS account over te dragen aan een nieuw (rechts)persoon.

  Door dit formulier te verzenden verklaart ondergetekende dat;

  - Hij/zij bevoegd is de overeenkomst over te dragen aan een andere (rechts)persoon;
  - De vermelde gegevens op dit formulier correct zijn;
  - Dat er na de overdracht geen rechten meer zijn op enige content in de database. Het eigenaarschap van alle data overgaat naar de nieuwe eigenaar;
  - Dat er geen restitutie of credit door CATS wordt verleend voor niet gebruikte services gedurende de lopende abonnements periode;
  - Dat de overdracht effectief is zodra de nieuwe (rechts)persoon de overdracht heeft geaccepteerd en akkoord is gegaan met de Terms of Service;
  - Hij/zij akoord gaat met de Terms of Service

  Uw Algemene bedrijfsinformatie

  Overdracht betreft CATS Account:
  (Als bijvoorbeeld uw inlog adres https://abs.catsone.nl is dan noteert u enkel abc in onderstaand veld)

  Uw bedrijsnaam:

  Contactpersoon:

  Uw email adres:

  Uw telefoonnummer:

  Uw adres:

  Uw postcode:

  Uw plaats:

  Ingangsdatum Mutatie: (dd-mm-jjjj)

  Het account dient te worden overgedragen aan:

  Bedrijfsnaam:

  Contactpersoon:

  Email adres:

  Telefoonnummer:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Opmerkingen:

  Naam ondertekenaar:

  Functie:

  Handtekening: (teken uw handtekening met de muis)

  Digitale handtekening Voer de afgebeelde code in bij het het invulveld

  captcha

  Language ยป