Incasso Formulier

  U gebruikt dit formulier om Robuust Groep BV toestemming te geven tot het automatisch incasseren van de verstuurde facturen met betrekking tot de periodieke en indien van toepassing eenmalige kosten van de door u afgenomen diensten bij www.catsone.nl

  Incassant
  Robuust Groep BV
  Willemsvaart 11
  8019AB Zwolle
  The Netherlands
  Incassant ID: NL54ZZZ081893550000
  Omschrijving Machtiging: CATS Abonnement
  Kenmerk Machtiging: het klantnummer welke op de factuur staat vermeld

  Algemene bedrijfsinformatie

  Bedrijfsnaam:

  Contactpersoon:

  Email adres:
  (naar dit email adres verzenden wij de factuur)

  Telefoonnummer:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Land:

  [select* land include_blank "Nederland" "België" "Duitsland" "Frankrijk" "Spanje" "Portugal"

  Bancaire informatie

  IBAN rekening nummer
  [text* rekeningnr]

  Bank Identificatie (BIC code)

  BTW Nummer (belangrijk voor BTW vrij factureren voor niet Nederlandse ondernemingen)

  Ondertekening

  Naam ondertekenaar:

  Functie:

  Handtekening: (teken uw handtekening met de muis)

  Door dit formulier te verzenden verklaart ondergetekende dat;

  - Hij/zij bevoegd is de overeenkomst inzake de aangevraagde diensten namens het bedrijf aan te gaan;
  - De door hem/haar vermelde gegevens op dit formulier correct zijn.
  - Hij/zij akkoord gaat met de Terms of Service

  Language »