Incasso Formulier

  Met dit formulier geeft u Robuust Groep BV toestemming tot het automatisch incasseren c.q. domiciliëring van de verstuurde facturen met betrekking tot de periodieke en indien van toepassing eenmalige kosten van de door u afgenomen diensten bij https://catsone.nl

  Incassant
  Robuust Groep BV
  Willemsvaart 11
  8019AB Zwolle
  The Netherlands
  Incassant ID: NL54ZZZ081893550000
  Omschrijving Machtiging: CATS Abonnement
  Kenmerk Machtiging: het klantnummer welke op de factuur staat vermeld

  Algemene bedrijfsinformatie

  Bedrijfsnaam:

  Contactpersoon:

  Email adres:
  (naar dit email adres verzenden wij de factuur)

  Telefoonnummer:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Land:

  Bancaire informatie

  IBAN rekening nummer

  Bank Identificatie (BIC code)

  BTW Nummer (belangrijk voor BTW vrij factureren voor niet Nederlandse ondernemingen)

  Ondertekening

  Naam ondertekenaar:

  Functie:

  Handtekening: (teken uw handtekening met de muis)

  Digitale handtekening Voer de afgebeelde code in bij het het invulveld

  captcha

  Door dit formulier te verzenden verklaart ondergetekende dat;

  - Hij/zij bevoegd is de overeenkomst inzake de aangevraagde diensten namens het bedrijf aan te gaan;
  - De door hem/haar vermelde gegevens op dit formulier correct zijn.
  - Hij/zij akkoord gaat met de Terms of Service

  Language »