Incasso Formulier

U gebruikt dit formulier om Robuust Groep BV toestemming te geven tot het automatisch incasseren van de verstuurde facturen met betrekking tot de periodieke en indien van toepassing eenmalige kosten van de door u afgenomen diensten bij www.catsone.nl

Incassant
Robuust Groep BV
George Stephensonstraat 23
8013NL Zwolle
The Netherlands
Incassant ID: NL54ZZZ081893550000
Omschrijving Machtiging: CATS Abonnement
Kenmerk Machtiging: het klantnummer welke op de factuur staat vermeld

Algemene bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

Email adres:
(naar dit email adres verzenden wij de factuur)

Telefoonnummer:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Land:

Bancaire informatie

IBAN rekening nummer

Bank Identificatie (BIC code)

BTW Nummer (belangrijk voor BTW vrij factureren voor niet Nederlandse ondernemingen)

Ondertekening

Naam ondertekenaar:

Functie:

Handtekening: (teken uw handtekening met de muis)

Door dit formulier te verzenden verklaart ondergetekende dat;

- Hij/zij bevoegd is de overeenkomst inzake de aangevraagde diensten namens het bedrijf aan te gaan;
- De door hem/haar vermelde gegevens op dit formulier correct zijn.
- Hij/zij akkoord gaat met de Terms of Service