Privacy Policy

We verzamelen de e-mail adressen van personen welke met ons communiceren via e-mail, op welke pagina’s bezoekers komen of zich toegang verschaffen, evenals informatie welke vrijwillig door de consument wordt gegeven (bijvoorbeeld middels een enquite of site registratie). De verzamelde informatie wordt gebruikt om de content van de website te verbeteren en de kwaliteit van onze service en wordt nimmer gedeeld met, of verkocht aan derden. Uitgezonderd hiervan betreft zaken:

Waarbij er sprake is van een justitieel onderzoek waaraan wij wettelijk verplicht zijn mee te werken, bij illegale activiteiten, bij vermoedelijke fraude, bij situaties waarin sprake is van een potentiële (fysieke) bedreiging van een persoon of schending van de Voorwaarden (Terms of Service), of enig andere manier waarbij de wet ons verplicht actie te ondernemen.

We delen informatie over u indien CATSone wordt verkocht aan een andere onderneming of indien er sprake is van een fusie. Indien dit het geval is zal CATSone voordat wij informatie over u overdragen, u hierover eerst op de hoogte stellen opdat er dan sprake kan zijn van een nieuw privacy beleid.

INFORMATIE VERZAMELEN EN GEBRUIK

Wanneer u zich bij ons registreert vragen wij informatie aan u zoals uw naam, bedrijfsnaam, email adres, adres, facturatie gegevens. Organisaties welke zich aanmelden voor het proef account zijn niet verplicht om facturatie gegevens te verschaffen. Wel is het verplicht om de juiste organisatie gegevens te vermelden zoals adres, email en telefoon nummer.

CATSone gebruikt de verzamelde informatie voor algemeen zakelijk gebruik: product en service verlening, facturatie, identificatie, service verbetering, contact en onderzoek. Door gebruik te maken van CATSone geeft u uitdrukkelijk toestemming om contact met u op te mogen nemen. Dit contact kan tot stand komen door o.a. email en telefonie.

COOKIES

Een cookie is een kleine hoeveelheid data welke meestal een uniek id nummer heeft welke naar uw browser wordt verzonden via een website. De cookie wordt opgeslagen op uw harddisk.CATSone maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om huidige sessie informatie te monitoren. We gebruiken geen permanente cookies. Zo dient u na verloop van tijd bij inactiviteit opnieuw in te loggen, dit om u te beschermen dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen.

DATA OPSLAG

CATS maakt gebruik van IT partners om zorg te dragen voor de nodige hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie welke nodig is om CATSone operationeel te houden. Hoewel CATS Software, inc. eigenaar is van de programma codes, gecodeerde databases en alle rechten bezit van de CATS applicatie, bezit de account houder alle rechten van diens eigen data.

Data wordt opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. CATS is een gecertificeerde participant van het Privacy Shield programma en voldoet aan de gestelde eisen van de EU inzake bescherming van persoonsgegevens van Europeanen. CATS is processor en verwerkt data conform de instructies van de controller.  De CATS klant is de controller. Er zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

CATS heeft zich gecommiteerd om volledig mee te werken aan iedere EU data protection authority (DPA) en zal een gegeven advies van een DPA opvolgen. Bij een juridisch conflict zal Europeesche wet/regelgeving prevaleren.

DISCLOSURE

CATSone mag persoonlijke informatie kenbaar maken onder bijzonder omstandigheden, zoals bij gebruik van een dagvaarding of indien uw acties een schending zijn van de Voorwaarden (Terms of Service).

VERANDERINGEN PRIVACY BELEID

CATSone kan periodiek dit beleid wijzigen. We brengen u van significante wijzigingen op de hoogte middels een bericht aan uw primaire email adres zoals deze is weergegeven in uw primaire CATSone account of door het plaatsen van een prominent bericht op onze website.

VRAGEN

Iedere vraag over dit privacy beleid kan geadresseerd worden aan privacy@catsone.nl